Crematogaster monocula Hosoishi, 2019 valid
Crematogaster monocula Hosoishi, 2019: 508, figs. 1-7 (w.) CAMBODIA. Indomalaya.
Primary type information: HOLOTYPE: 1 w., ʻCAMBODIA / Koh Kong / 141 m alt. / 11°31′N, 103°09′E // 19.V.2012 / leg. S. Hosoishi // HOLOTYPE / Crematogaster monocula sp. nov.’ (THNHM). Secondary type information: PARATYPE: 1 w., ʻCAMBODIA / Koh Kong / 141 m alt. / 11°31′N, 103°09′E // 18.V.2012 / leg. S. Hosoishi’ (KUEC).
Citations