Crematogaster moatensis Hosoishi & Ogata, 2016 valid
Crematogaster moatensis Hosoishi & Ogata, 2016a: 588, fig. 109 (w.) INDONESIA (Sulawesi). Australasia.
Primary type information: nr. Kotamobaqu (1200 m), Danau Moat, Utara, Sulawesi, INDONESIA, 11.ix.1985; BMNH
Citations