Myrmica kozlovi Ruzsky, 1915 valid
Myrmica kozlovi Ruzsky, 1915a: 435, figs. 10, 11 (w.) TIBET.
  • Senior synonym of Myrmica specularis: Radchenko & Elmes, 2001a: 259; of Myrmica mekongi, Myrmica ruzskyi Weber, 1947b, Myrmica subalpina, Myrmica subbrevispinosa: Radchenko & Elmes, 2010: 175.
Junior synonyms
Citations

Extant: 0 valid subspecies (5 synonyms)

More statistics