Anochetus ruginotus Stitz, 1925 valid
Anochetus ruginotus Stitz, 1925c: 114 (w.) PHILIPPINES (Luzon I.). Indomalaya.
Primary type information: Type-material: holotype worker. Type-locality: Philippines: Luzon (Jagor). Type-depository: MNHU.
Citations