Iridomyrmex conifer Forel, 1902 valid
Iridomyrmex conifer Forel, 1902j: 463 (w.) AUSTRALIA. Australasia.
  • Forel, 1907j: 297 (q.); Crawley, 1922e: 26 (m.); Wheeler & Wheeler, 1974b: 398 (l.).
  • See also: Shattuck, 1994: 103; Shattuck & McMillan, 1998: 303; Heterick & Shattuck, 2011: 64.
Citations