Dolichoderus kohlsi Dlussky & Rasnitsyn, 2003 valid
Dolichoderus kohlsi Dlussky & Rasnitsyn, 2003: 417, figs. 4-8 (q.) U.S.A. (Eocene).
Citations