Aenictus inflatus Yamane & Hashimoto, 1999 valid
Aenictus inflatus Yamane & Hashimoto, 1999: 428, fig. 1 (w.) BORNEO. Indomalaya.
Citations