Reference
Zryanin, V. A.; Zryanina, T. A. 2007. Novye dannye o faune murav’ev Srednego Povolzh’ya. Uspekhi Sovremennoj Biologii 127:226-240. PDF
Details
Authors
Title Novye dannye o faune murav’ev Srednego Povolzh’ya.
Pagination 226-240
Year 2007
Type Article reference
Bolton key Zryanin Zryanina 2007
Journal Uspekhi Sovremennoj Biologii
Series/volume/issue 127
PDF link PDF