Reference
Meinert, F. 1861. Bidrag til de danske Myrers Naturhistorie. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter (5)5:273-340. PDF
Details
Authors
Title Bidrag til de danske Myrers Naturhistorie.
Pagination 273-340
Year 1861
Date 1861
Type Article reference
Bolton key Meinert 1861
Journal Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter
Series/volume/issue (5)5
PDF link PDF
Taxa originally described in this reference (including combinations)
Note: taxa described in nested references of this reference are not included here.
Taxon Authorship Rank Status
Myrmica sabuleti Meinert, 1861 327 Species Valid Original combination